Representant

Eirik Belaska

Hei sann! Jeg heter Eirik Belaska, fra Horten, og stiller til valg for Arbeiderpartiet i Vestfold valgkrets. Grunnen til at jeg står på lista til Arbeiderpartiet er at jeg er 100 prosent overbevist om at vår politikk er den beste for landet og alle oss som bor her. Jeg er veldig opptatt av de som ikke alltid står først i køen.

Eirik Belaska

Da jeg ble valgt inn i kommunestyret i Horten, hadde jeg ingen erfaring med aktiv politisk jobbing. Fant raskt ut at jeg trives veldig godt i rollen som folkevalgt. Med arbeidsbakgrunn hovedsakelig fra barnevern, unge flyktninger og arbeidsledige, er jeg veldig opptatt av de som ikke alltid står først i køen. 

To år inn i min første runde i kommunestyret, ble jeg valgt som leder i hovedutvalg for bygg, regulering og næring. Etter valget sist fikk jeg fornyet tillit som leder for samme utvalget. Jeg fikk også verv i formannskapet. I mine politiske verv til nå har jeg jobbet mye med byutvikling og næringsliv.