Arrangementer

Medlemsmøte 20. mars 2023

Medlemsmøte med tema helse med lokal vinkling.

20. mar, kl. 18:00 — 20:00, Kommunestyresalen

Horten Arbeiderparti inviterer våre medlemmer til medlemsmøte der tema for kvelden er helse med lokal vinkling.


Sted: kommunestyresalen, Rådhuset.

Dato: 20. mars 23

Kl: 18.00-20.00


Vi har invitert

•             kommunalsjefen for helse og velferd, Stein Evensen.

•             Fagforbundet Horten ved Sarah Skjetne

•             FO ved Kjell Arne Lie


Til informasjon, diskusjon og videre arbeid for Horten Arbeiderparti har vi bedt om å få forklaring på hvordan eldreomsorgen organiseres i Horten kommune. Hvordan er kapasiteten i kommunalområdet for å imøtekomme tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og strategi for å ivareta omsorgsbehov for hjemmeboende eldre som skal bo lengst mulig hjemme, økt behov og nødvendighet av tjenester i eget hjem?

Søknader og vedtak om innvilgelse av tjenester/omsorgsbolig/sykehjemsplass - mange avslag, mange på venteliste?

Er det et skrikende behov for sykehjemsplasser fremover som mange hevder?

Bemanningsbehov på forskjellige fagfelt sett i sammenheng med heltidskultur.

Sykehjem kontra omsorgsboliger - hvilket behov har vi i Horten kommune? Hvilke søknader kommer inn?


Vi gleder oss til å se deg!


Med vennlig hilsen styret