Om Horten Arbeiderparti

Horten Arbeiderparti

Styret

 • Et trygt, organisert arbeidsliv. Faste jobber og hele stillinger, etter- og videreutdanning, lærlingplasser og et seriøst arbeidsliv. Velferd for alle.

 • Et inkluderende samfunn basert på felleskap og Horten kommune som et godt sted å vokse opp, bo i og virke i.

 • Joakim Halstensen

  Horten skal være en god by for alle å vokse opp i og bli gammel i. By- og tettstedsutvikling.

 • Jeg brenner for en rettferdig fordeling av godene. Ingen barn i Horten skal vokse opp i fattigdom. Vi skal ha et varmt og inkluderende samfunn.

 • Jobbe for en sosialdemokratisk samfunnsmodell. Frivilligheten innenfor redningstjenesten, opplæring av redningshunder.

 • Inkludering og gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Alle skal ha en verdig alderdom. En sunn utvikling av næringslivet i Horten slik at det skape gode arbeidsplasser til våre unge.

 • Like muligheter og like rettigheter for alle. Hver elev er unik og bør ha tilpasset opplæring.  Gode oppvekstmiljøer for barn i både skole og på fritiden. Bevaring av markagrensa og kyststien.

 • Henrik Lysell

 • Trine Hammer

  Lavterskeltilbud med forebygging og tidlig innsats innen psykisk helse. Trygge kommunale tjenester i helse- og velferds-sektoren. Et anstendig arbeidsliv for alle. I kommunen skal vi ha hele og faste stillinger.

Lokallag i Horten Arbeiderparti

 • Skoppum Arbeiderlag og Kvinnegruppe