Våre politikere


Kommunestyret valgt 2023

 • Jeg er opptatt av at vi tar vare på og utvikle det rike kulturlivet som gjør det så godt å bo i Horten. En kommune der det skal være godt å vokse opp i, bo i og bli gammel i for alle. Vi må ha et godt tilbud til alle, uansett alder og interesser. Kommunen skal ha barnehager og skoler som er gode og trygge for alle som går der.

 • Vi går til valg på gode omsorgstjenester, et trygt oppvekstmiljø, offensiv klimasatsing og et rikt kulturliv.

 • Viktige saker for meg er kommunens rolle i skapning Forebygging av arbeidsplasser og tilrettelegging for en bærekraftig næringsutvikling. Sammen med dette henger byutvikling, attraktivitetsbygging og at Horten er en fantastisk by å bo i, jobbe i og besøke.

 • Jeg brenner for en rettferdig fordeling av godene. Ingen barn i Horten skal vokse opp i fattigdom. Vi skal ha et varmt og inkluderende samfunn.

 • Velferdssamfunnet, alle må bidra inn i spleiselaget for at Horten skal være et godt sted å leve, ung som gammel.

 • Skole, idrett og kultur. Gode oppvekstsvilkår for alle. Psykisk helse. Legge til rette for tilflytning av barnefamilier. Leie til eie.

 • Trine Hammer

  Lavterskeltilbud med forebygging og tidlig innsats innen psykisk helse. Trygge kommunale tjenester i helse- og velferds-sektoren. Et anstendig arbeidsliv for alle. I kommunen skal vi ha hele og faste stillinger.

 • Jeg brenner for et yrende kulturliv og bevaring av vår fine natur, og det skal være godt å vokse opp i Horten kommune. Alle skal ha de samme mulighetene uansett bakgrunn. Samtidig må vi ikke glemme klimakampen, og styrke Horten som en grønn by.

 • Helene Mo Kaarby

  Et levende og inkluderende lokalsamfunn med gode offentlige tjenestetilbud til alle innbyggere. Et inkluderende og trygt arbeidsliv, gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og utvikling av byen og omegn, samtidig som vi bevarer kystsonen og markagrensa.

 • Thomas Vallestad

  Solidaritet, likeverd og rettferdighet er viktige verdier, og jeg vil jobbe for å styrke disse verdiene lokalt. Vi må bekjempe forskjeller og arbeide for å skape et inkluderende samfunn der alle får den støtten de trenger for å lykkes. Et spennende kulturliv i Horten.

 • Kjell Arne Lie

  Kommunens tjenester må bygges fra behovet til innbyggerne ,ikke systemene. Å møte innbyggere med å lytte til meninger om hvordan vi skal utvikle vår kommune. Sikre en god oppvekst gjennom lek og god utdanning.

 • Et trygt, organisert arbeidsliv. Faste jobber og hele stillinger, etter- og videreutdanning, lærlingplasser og et seriøst arbeidsliv. Velferd for alle.


Styret

 • Et trygt, organisert arbeidsliv. Faste jobber og hele stillinger, etter- og videreutdanning, lærlingplasser og et seriøst arbeidsliv. Velferd for alle.

 • Et inkluderende samfunn basert på felleskap og Horten kommune som et godt sted å vokse opp, bo i og virke i.

 • Vi går til valg på gode omsorgstjenester, et trygt oppvekstmiljø, offensiv klimasatsing og et rikt kulturliv.

 • Joakim Halstensen

  Horten skal være en god by for alle å vokse opp i og bli gammel i. By- og tettstedsutvikling.

 • Jeg brenner for en rettferdig fordeling av godene. Ingen barn i Horten skal vokse opp i fattigdom. Vi skal ha et varmt og inkluderende samfunn.

 • Maria er stortingsrepresentant for Vestfold og sitter i finanskomiteen på Stortinget.

 • Andor Røstad

 • Kjell Arne Lie

  Kommunens tjenester må bygges fra behovet til innbyggerne ,ikke systemene. Å møte innbyggere med å lytte til meninger om hvordan vi skal utvikle vår kommune. Sikre en god oppvekst gjennom lek og god utdanning.

 • Jobbe for en sosialdemokratisk samfunnsmodell. Frivilligheten innenfor redningstjenesten, opplæring av redningshunder.

 • Inkludering og gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Alle skal ha en verdig alderdom. En sunn utvikling av næringslivet i Horten slik at det skape gode arbeidsplasser til våre unge.

 • Like muligheter og like rettigheter for alle. Hver elev er unik og bør ha tilpasset opplæring.  Gode oppvekstmiljøer for barn i både skole og på fritiden. Bevaring av markagrensa og kyststien.

 • Henrik Lysell

 • Trine Hammer

  Lavterskeltilbud med forebygging og tidlig innsats innen psykisk helse. Trygge kommunale tjenester i helse- og velferds-sektoren. Et anstendig arbeidsliv for alle. I kommunen skal vi ha hele og faste stillinger.

 • Jeg er opptatt av at vi tar vare på og utvikle det rike kulturlivet som gjør det så godt å bo i Horten. En kommune der det skal være godt å vokse opp i, bo i og bli gammel i for alle. Vi må ha et godt tilbud til alle, uansett alder og interesser. Kommunen skal ha barnehager og skoler som er gode og trygge for alle som går der.