Høring før stortingsnominasjonen 2021

Du kan være med og påvirke Hortens kandidater til 2021

Horten Arbeiderpartis kandidater til neste års stortingsvalg skal snart avgjøres. Vi håper medlemmene vil bidra. 

Høringsrunden i forbindelse med nominasjonsprosessen er nå i gang. Vi takker alle som har deltatt med sine innspill og forslag i den innledende runden. Styret ber nå alle medlemmer som ønsker å delta i den videre prosessen om å stemme for den rangerte rekkefølgen de ønsker gjennom følgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAgTd2OHOxRtoZM0QtmKcyEOojyccawhBfUTV-dREttTMrHw/viewform

Dette er en rådgivende avstemning blant medlemmene, og vi gjør oppmerksom på at styret enstemmig innstilte Maria Aasen-Svensrud som 1.kandidat på stortingslisten, og Eirik Belaska som vår andre prioriterte kandidat. Vi håper så mange som mulig vil benytte muligheten til å bidra til å si sin mening om rangeringen blant de gjenværende kandidatene. Vi håper på flere sterke stemmer fra Horten på stortingsvalglisten til neste valg.