Hortensskolen

orten kommune er heldig som har mange gode skoler, men veldig mange dyktige ansatte. Vi må allikevel hele tiden jobbe for å videreutvikle skolen. Den skolen som var god i går er ikke nødvendigvis god nok i morgen. En god skole er avgjørende for en positiv utvikling i kommunen.

original

Jeg vil i dette innlegget peke på noe områder hvor skolen kan videreutvikle seg, og på noen forslag som jeg er mer skeptisk til.

Sannsynligvis er det mye alle kan enes om i skolepolitikken. De fleste er enige om at vi må satse på grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats. Med grunnleggende ferdigheter tenker vi blant annet på lesing, skriving og regning. Elever som mester disse ferdighetene har større sannsynlighet for også å lykke i andre fag. Med tidlig innsats menes at vi må gi nok hjelp tidlig. Hvis et barn sliter med lesing er det trolig ikke lurt å gi et par timer spesialundervisning i uka gjennom hele skoleløpet. Det er bedre å gi intensiv støtte tidlig, slike at barnet lærer å lese godt nok. Da reduseres behovet for senere hjelp.

I tillegg er det viktig at vi styrker læreren, blant annet gjennom faglig påfyll, tillit og gode arbeidsbetingelser. Læreren er den viktigste faktoren for en god skole, og vi må legge til rette for at læreren kan bruke kompetansen sin på en god måte.

Arbeiderpartiet ønsker også at vi skal gjennomføre prøveprosjekter med en mer helhetlig skoledag. De fleste elevene i første til fjerde klasse går på SFO, og er på skolen mellom klokka åtte og fire. Vi bør derfor se på hvordan vi kan fylle den tiden på en best mulig måte. Spesielt viktig er det med god faglig hjelp til lekser og mer fysisk aktivitet.

Til slutt vil jeg peke på noen ting jeg tror vi ikke bør gjøre, eller gjøre mindre av. Mange lærere uttrykker bekymring for de økte kravene til testing og rapportering. Vi må derfor vokte oss for å byråkratisere skolen for mye. Enkelte tester er nødvendige for å finne ut hvilket nivå elevene er på, men vi må lytte til lærerne. Vi bør ikke pålegge dem oppgaver som de er tydelige på at elevene ikke tjener på.

Vi bør også si nei forslaget fra Høyre og FrP om karakter i barneskolen. Det er veldig delte meninger om i hvilken grad karakter gjør barn mer motiverte for læring. Vi vet imidlertid at mange barn og unge føler et veldig stort press for å mestre alle utfordringene i hverdagen. Vi bør derfor heller gjør mer av det vi vet virker i skolen, enn å eksperimentere med karakter i barneskolen.

Alle partiene har sagt at de vil jobbe for å styrke skolen. Hvis vi kan enes om de viktigste tingene – og ikke bruke mye ressurser på det vi er uenige om – lover det veldig godt for Hortensskolen.

Are Karlsen

Ordførerkandidat

Horten Arbeiderparti