Informasjon om nominasjonsprosessen

Kjære medlemmer,

Nominasjonskomiteen i Horten Arbeiderparti har gjennomgått innkomne forslag fra medlemmer, AUF og LO. Det har vært avholdt flere møter og intervjuer med enkelte kandidater. Innspillene fra høringsrunden er tatt til etterretning og nødvendige endringer er gjort.  

Nominasjonskomiteen er enstemmige på alle punkt og leverer med dette vår innstilling. Lista er vedlagt i sin helhet.

Nominasjonsmøte i Horten Arbeiderparti avholdes 08.11.18 kl. 18.00 på Folkets hus i Horten. Alle medlemmer vil bli innkalt og er hjertelig velkomne.

Vi minner om at ordfører- og varaordførerkandidatene ble forhåndsnominert på et tidligere medlemsmøte.

På vegne av nominasjonskomiteen for Horten Arbeiderpartis kommunestyreliste 2019,

 Maria Aasen-Svensrud

Vedlagt følger både endelig nominasjonsliste og vedtektenes §6, om lokale nominasjoner.