Invitasjon til medlemsmøte 11.10.18

Vi inviterer til medlemsmøte om programarbeidet

Horten Arbeiderparti inviterer våre medlemmer til medlemsmøte hvor hovedtema er partiprogram for Horten Arbeiderparti perioden 2019 – 2023.

Agenda for møtet er:

Partiprogram for Horten APTidligere medlemsmøte vedtok opprettelse av ulike temagrupper for å arbeide med innspill til partiprogram for perioden 2019 – 2023. Deres forslag ligger vedlagt og danner grunnlag for den videre diskusjon.

Fylkesprogram for Vestfold og Telemark APForslag til program er vedlagt.

Valg av delegater til nominasjons og programmøte Vestfold og Telemark APFylkes nominasjonskomiteens innstilling av kandidater til fylkesting for Vestfold og Telemark APFylkesnominasjons komiteens innstilling er vedlagt.

VELKOMMEN!

Enkel servering.

Mvh

Styret i Horten Arbeiderparti