Invitasjon til medlemsmøte og konstituering av ny kommunestyregruppe 16.09.19

Det innkalles med dette til medlemsmøte 16.09.19 klokka 20.00 på Folkets Hus i Horten. Sakslisten blir som følger: 

1. Konstituering av ny kommunestyregruppe. 

2. Informasjon om utvalgsarbeid m.v. 

3. Medlemsmøtets fullmakt til sluttføring av forhandlingene. 

Vi håper så mange som mulig har mulighet til å delta, og bli med i en viktig diskusjon. 

Med partihilsen, 

Martin Moland