Invitasjon til medlemsmøte 25.04.18

Arbeiderpartiet inviterer til medlemsmøte på Folkets Hus onsdag 18.00

Til medlemmer i Horten Arbeiderparti

Invitasjon til medlemsmøte onsdag 25. april kl 18.00 på Folkets Hus

 

Agenda:

18.00: Leder ønsker velkommen. Kortfilm om Arbeiderpartiets historie fortalt av Sigbjørn Johnsen.

18.15: Andor Røstad og Nils Henning Hontvedt intervjues om erfaringer fra lokalpolitikken.

18.45: Generelt om programarbeid og forberedelser for kommunevalget 2019.

19.00: Pause

19.10: Innledning til debatt om aktuelle lokale tema for kommunevalget 2019, sett fra ordføreren sitt ståsted.

19.30: Oppsummering og avslutning

Vel møtt!

 

Med kameratslig hilsen

Kjell Arne Lie                                                           

Leder

Horten Arbeiderparti