Kunngjøring- Årsmøte i Horten Arbeiderparti 2022

Horten Arbeiderparti innkaller til årsmøte 15.februar 2022 kl 18.00

Kjære partimedlemmer,

Det er igjen tid for årsmøte.

Årsmøtet vil finne sted 15.februar kl18.00, og vil i år avholdes i kommunestyresalen på rådhuset. Det vil være ordinære årsmøtesaker. Eventuelle forslag må være styret i hende innen 28.januar. Forslag kan sendes til leder på e-post [email protected]

Situasjonen knyttet til COVID-19 gjør det usikkert om vi får gjennomført møte som ordinært fysisk møte, men i et år, hvor vi skal arbeide med nominasjon til nytt kommunestyre og nytt lokalt partiprogram, er det avgjørende at vi møtes på de møter som er mulig. Styret vil derfor måtte om situasjonen tilsier dette kunne omgjøre møte til et digitalt møte. En slik endring vil da bli varslet særskilt.

Vi gleder oss til å se dere alle.


Med vennlig hilsen,

Styret i Horten Arbeiderparti