La oss omfavne våre eldre!

Leserbrev fra listekandidat Hilde Skovdahl

original_1478639320_550227

Jeg kjenner at jeg får panikk av tanken på at mine kjære foreldre ikke skal få den beste eldreomsorgen når den tid kommer. Den skal være fylt av respekt og varme. Viten om at de har det bra, enn om jeg ikke er der 24 timer for dem, må være der. At jeg kan stole på at helsepersonellet, på et eventuelt gamle hjem, er snille, omsorgsfulle og gir dem motivasjon og varme til å orke sin hverdag.

Jeg ser med angst på de som virkelig er gamle, som ikke får den respekten de skal ha eller den verdigheten de fortjener. De som dør i ensomhet og ikke er savnet, eller de som blir behandlet dårlig og ikke får den omsorgen de fortjener. Når mine foreldre blir så gamle skal jeg være et «lite mareritt!» for personalet. Jeg skal komme på alle tider av døgnet og sørge for at mine foreldre har det bra. Personalet skal vite at jeg følger med.

Uansett hvem du er eller hvilken bakgrunn du har, fortjener ALLE en verdig og trygg alderdom.

Når vi ble født, var det våre foreldre som var der for oss. De lærte oss å leve ved å gi den kunnskapen de hadde fått av sine foreldre, og fra generasjonen før der. Holde oss i hånden når vi var redde, rose oss når vi var flinke, og være der for oss uansett. De fleste foreldre har gjort så godt de har kunnet. De viste oss veien for å overleve. Lærte oss å elske og ta vare på hverandre. Med viten om at kjærligheten er alt.

Har du tenkt på at hver generasjon gjør livet lettere å leve for neste generasjon? Derfor må vi ikke glemme å vise vår takknemlighet for klokskapen og feilene de gjorde før oss. Vi må stoppe opp og se sannheten i hvitøye.

I samfunnet i dag er det selvrealisering og fremtidsplaner som gjelder. Hvis det er vanskelig å leve seg inn i eldreomsorgen, ja da er bare å se på din egen fremtid. Hva med deg når du blir gammel og trenger hjelp?

Ved å sørge for at de eldre får det best mulig, kan vi tenke at det er en form for takknemlighet vi viser for at de har levd sitt liv og banet veien for oss. En måte å si takk for alt du har gjort for meg.

Når man er ung, frisk og rask roper man høyt ut; «når jeg blir gammal skal jeg ligge på en blomstereng og ikke gjøre noe! Jeg skal spise hva jeg vil og gjøre hva jeg vil!». Vel, la generasjonen før oss få oppleve det også nå som de er i sluttfasen av livet.

Alle eldre skal ha retten og tryggheten til å komme inn på et aldershjem når den tid kommer. Med viten om at der får du ro, vennlighet, trygghet, varme og omtanke. Der du blir behandlet med respekt.

Vi som er yngre må legge en grundig plan for våre eldre. Det vil si at de skal få lov å bestemme selv hvordan de vil leve sitt liv, men gi dem den hjelpen de trenger.

Jeg ønsker så inderlig at alle skal dø som helter når vi reiser «hjem».

Jeg er glad for at jeg har gått inn i Arbeiderpartiet for dette er noe de også ønsker. Vi vil sette mer fokus på eldreomsorgen.

Så la oss omfavne våre eldre, slik at vi kan leve vårt liv med god samvittighet og vite at vi gjorde så godt vi kunne. For det er egentlig det hele livet handler om…. Kjærligheten og samvittigheten for hverandre.

Hilde Skovdahl

Listekandidat, Horten Arbeiderparti