Medlemsbrev - Horten AP

Kjære medlem!

Pandemien setter sitt preg på hverdagen. Tiltakene mot smitten er nødvendige, men for mange oppleves restriksjonene som krevende. Den sosiale kontakten må begrenses, og påskefeiringen vil bli annerledes enn vi er vant til.

Også lokaldemokratiet er preget av situasjonen. Forsamlingsfriheten er satt på vent, og fortsatt må vi vente flere uker før vi igjen kan møtes på vanlig måte. Digitale møteplasser er til god hjelp, men de har sine begrensninger. Ikke alle har det tekniske utstyret som skal til for å delta, og mange opplever situasjonen som ekskluderende.

Det beklager vi.

Likevel må vi bruke de digitale mulighetene vi har for å drive partiet videre. Etter årsmøtet i februar har vi hatt tre digitale medlemsmøter. Vi takker innlederne Anne Rygh Pedersen fra programkomiteen, Astrid Hoem fra AUF og vår egen Bjarne Johannessen for gode bidrag. Den digitale møterekken fortsetter etter påske, og vi minner om temaene arbeid (22. april), velferdsstaten (20. mai), og utenrikspolitikk (15. juni).

Også våre folkevalgte lokalpolitikere er henvist til digitale møteplasser. Men de får det til. All honnør til kommunestyregruppa vår, med ordføreren og gruppelederen i spissen - de gjør en formidabel jobb!

Den store oppgaven vi står overfor de neste månedene er å sikre valgseier og rødgrønt flertall i september. Bare med et sterk Arbeiderparti kan vi sikre kampen for klima, arbeid til alle, et anstendig arbeidsliv og en sterk velferdsstat. Vi håper flest mulig vil delta i valgkampen. Hilde Elgesem Andersen er leder for valgkamputvalget vårt, og hun er allerede godt i gang med forberedelsene.

Et viktig skritt på veien er partiets landsmøte. Det avholdes digitalt 15.-17. april. Jeg anbefaler alle å følge med på dette. En av de viktigste sakene er å vedta nytt partiprogram. Utkastet ser svært bra ut, og jeg er overbevist om at det nye programmet vil gi oss et godt utgangspunkt for å drive en offensiv valgkamp.

Men først: På vegne av styret ønsker jeg alle medlemmer i Horten Arbeiderparti en riktig god påske!

Vennlig hilsen

Nils-Henning Hontvedt

Leder