Medlemsbrev - Horten AP

GRATULERER MED DAGEN!

Kjære medlem,

GRATULERER MED DAGEN!

For å finne opphavet til kampdagen 1. mai må vi tilbake til 1886. Da streiket 200 000 amerikanske arbeidere for åttetimers arbeidsdag. På sitt stiftelsesmøte i Paris 1889 vedtok den annen internasjonale å gjøre 1. mai til arbeidernes internasjonale demonstrasjonsdag.


For norsk arbeiderbevegelse har dagen hatt stor betydning opp gjennom historien. Kravet om åttetimersdagen sto sentralt til det ble innfridd i 1919. På 1930-tallet var det “Hele folket i arbeid” og kampen mot fascismen som dominerte. Parolene la grunnlaget for valgseier og arbeiderregjering i 1935.


Bortsett fra okkupasjonsårene har vi alltid kunnet møtes på gater og torg 1. mai. Med vaiende faner, tog og appeller. I Horten har vi bygget opp tradisjonsrike møteplasser. Nå legger koronaen begrensninger på markeringen, og for andre år på rad må vi basere oss på digitale løsninger. Takk til dyktige folk i AUF, LO og partiet som gjør det mulig likevel å markere dagen. Bli med oss på Facebook.com/LO Horten.


På et medlemsmøte i mars hadde vi besøk av AUFs leder Astrid Hoem. Hun oppfordret oss til å gjøre ti års markeringen av 22. juli til en del av årets 1. mai. Terrorangrepet var et angrep på hele arbeiderbevegelsen og alle verdiene vi forbinder med 1. mai dagen. Vi må aldri glemme det som skjedde, og sender våre tanker til alle som ble drept, alle som ble skadet, og alle pårørende.


I september er det stortingsvalg. Gjennom en rettferdig skattepolitikk, en aktiv stat og politisk vilje skal vi utjevne forskjeller, skape nye arbeidsplasser og sikre en offensiv klimapolitikk. Gjennom en offensiv utenrikspolitikk skal vi arbeide for vår visjon om en verden uten fattigdom og uten krig.


På vegne av styret i Horten Arbeiderparti skal jeg få ønske alle en god 1. mai!


Vennlig hilsen

Nils-Henning Hontvedt, leder.