Medlemsbrev - Horten AP

Kjære medlem!

Jeg heter Nils-Henning Hontvedt, og var så heldig å bli valgt til leder av Horten Arbeiderparti på årsmøtet 8. februar. Det er en oppgave jeg gleder meg til. 

Den store oppgaven vi i første omgang står overfor er stortingsvalget til høsten. Målingene gir grunnlag for optimisme hva gjelder muligheten for regjeringsskifte. De rødgrønne partiene SV, Sp og Arbeiderpartiet står samlet sett bra. 

Arbeiderpartiet ligger imidlertid langt lavere enn hva vi har ambisjoner om å oppnå ved selve valget. Men jeg har troen på at hardt arbeid fram til september vil gi resultater. 

Forslaget til nytt partiprogram, som skal behandles på landsmøtet, mener jeg gir et godt utgangspunkt. Det gir konkrete og gode svar på blant annet klima, arbeid og velferdsstatens utfordringer. Det har tre dissenser knyttet til atomvåpen, iskanten og abortnemnder, men det er spennende debatter vi bør ha rom for i partiet

Du finner utkastet til partiets nye program på Arbeiderpartiets hjemmeside.

I Horten Arbeiderparti har vi nettopp vedtatt en arbeidsplan fram til sommeren. Det blir medlemsmøte med AUFs nye leder Astrid Hoem den 11. mars, og medlemsmøte om klima den 25. mars. Så blir det medlemsmøter 22. april (Et anstendig arbeidsliv), 20. mai (Velferdsstaten for alle) og 15. juni (Internasjonal politikk). I tillegg blir det valgkampforberedelser og skolering.

Pandemien medfører at vi dessverre ikke kan møtes fysisk. Men teams-møter er et godt alternativ. 

Jeg ønsker alle hjertelig velkommen til å delta på våre medlemsmøter!

Vennlig hilsen

Nils-Henning