Velkommen

Medlemsbrev - Horten Arbeiderparti

Kjære medlem!


Vi berøres alle sterkt av det meningsløse angrepet og de grusomme krigsforbrytelsene mot Ukraina. Kommunestyregruppa forbereder mottak av flyktninger, og vi deltar på markeringer og demonstrasjoner mot Putins okkupasjon. Vi har alle et behov for å snakke om det som skjer, og vi har bedt Jacob Børresen innlede til debatt om den internasjonale situasjonen på vårt medlemsmøte 24. mars. Møtet avholdes på Folkets Hus.


For Horten Arbeiderparti vil forøvrig programarbeidet og nominasjonen til neste kommunevalg være prioriterte oppgaver dette året. Den 24. mars velger vi nominasjonskomite, og nominasjonen skal være sluttført innen 1. desember.


Programmet for neste periode skal vedtas i løpet av november, før nominasjonsmøtet. Derfor er det viktig å komme i gang, og den 26. april inviterer vi alle våre medlemmer til et politisk verksted om det nye programmet. Dette medlemsmøtet avholdes på Storgata 37/Den Gule, og vi vil tilrettelegge for innspill og forslag. Styret har etablert arbeidsgrupper som vil ta innspillene videre, og på møtet går vi gjennom planene for også å trekke våre innbyggere med i prosessen.


Den 1. juni inviterer vi til medlemsmøte i Rådhuskvartalet i Åsgårdstrand. Vi gir en foreløpig rapport om programarbeidet, og legger til rette for innspill og synspunkter. Medlemsmøtet avholdes i den gamle ærverdige kommunestyresalen, og etter møtet får vi omvisning. Vi legger opp til en historisk og kulturell ramme om dette siste medlemsmøtet før sommeren.


Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte det tapre folket i Ukraina, og vi håper på bred deltakelse på medlemsmøtet 24. mars. Vi ønsker dessuten alle hjertelig velkommen til å delta i programarbeidet, og håper på bred deltakelse på medlemsmøtene 26. april og 1. juni.


Vennlig hilsen styret i Horten Arbeiderparti,

Nils-Henning, leder.