Medlemsbrev - Horten Arbeiderparti

1. mai arrangementer og nominasjonsarbeid

Kjære medlem!


Arbeidernes internasjonale demonstrasjonsdag blir i år viktigere enn noen gang. Dagen må verden over bli en massiv mobilisering mot krig, nød og sult.


Første mai i Horten starter med flaggheis og frokost på LO-huset. På formiddagen holder Kjell Arne appell i Sentrum kirke, og kl. 12.50 blir det kransenedleggelse og appell ved bautaen utenfor kinoen. Appellen holdes av vår varaordfører Christina.


Klokka 13 starter hovedarrangementet i Lystlunden. Vi samles under paroler og flagg, og hovedtaler er Dag Terje Andersen. Vår ordfører Are og AUF-leder Oda holder appeller.


Hovedparole er Frihet, demokrati og samhold, og Norsk Folkehjelp deltar med sin 1. mai aksjon Krig er forakt for liv - stopp bombingen av sivile!


Lørdag 14. mai kl 11-14 samles vi til roseaksjon i Horten sentrum. Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon til krigsrammede i Ukraina blir med. Styret tar ansvar for arrangementet, men vi håper flest mulig av våre medlemmer også kan møte opp og være tilstede.


Onsdag 1. juni kl. 18 samles vi til nominasjonsmøte (del 1) på Folkets Hus/LO-huset. Da skal vi velge ordfører- og varaordførerkandidat til kommunevalget høsten 2023. Møtet denne kvelden var tidligere varslet som medlemsmøte i Åsgårdstrand. På grunn av nominasjonen måtte dette endres. Møte i Åsgårdstrand kommer vi tilbake til på høsten.


På nominasjonsmøtet 1. juni ønsker vi bred deltakelse fra våre medlemmer. Det er viktig for å få nominasjonen forankret best mulig. Den øvrige lista vil bli behandlet på nominasjonsmøte før jul, etter at programmet er vedtatt.


Vel møtt til våre arrangementer!


Vennlig hilsen

Nils-Henning, leder.