Medlemsbrev - Horten Arbeiderparti

Medlemsbrev - Horten Arbeiderparti

Kjære medlem!


Rett før sommerferien falt viktige brikker på plass for vårt kommuneparti. Christina Bratli ble valgt til ordførerkandidat og Truls Sanaker ble valgt til varaordførerkandidat for Horten Arbeiderparti. På samme møte ble Are Karlsen foreslått til vervet som fylkesordførerkandidat.


Vi gratulerer alle tre, og kan med dette slå fast at vi har et godt utgangspunkt for å vinne både kommune- og fylkestingsvalget neste høst.


Nominasjonsprosessen i både kommune- og fylkespartiet skal være fullført i løpet av høsten. Det samme skal programarbeidet. Med gode kandidater og et godt forankret program går vi på nyåret 2023 i gang med planleggingen og organiseringen av valgkampen.


Vi gleder oss!


Programarbeidet blir tema på vårt første medlemsmøte etter sommeren, den 8. september. Programmet skal vedtas før det endelige nominasjonsmøtet, som vil bli gjennomført kort tid etter at programmet er på plass. Programmet vil gi våre kandidater et godt og konkret grunnlag for å lede an i den offentlige debatten i valgåret.


Allerede før vi tar sommerferie skal vi imidlertid ut og treffe folk med roser og en hyggelig sommerprat. På superlangdagen 7. juli står vi på stand utenfor Alfred Berg. Styret har ansvaret for gjennomføringen, og grunnbemanningen er på plass. Men det er hyggelig om de av dere som har anledning stikker en tur innom.


God sommer til dere alle sammen!


For styret


Vennligst Nils-Henning, leder