Medlemsmøte 25.10.18

Horten Arbeiderparti ønsker med dette å invitere til medlemsmøte 25.10.18 klokka 18.00 på Folkets Hus. 

Agendaen for møtet vil være som følger: 

1. Diskusjon av instillingen fra Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg.  

2. Vedtak av endelig partiprogram for Horten Arbeiderparti for perioden 2019 - 2023. 

Vi håper så mange som mulig har tid til å komme, og anbefaler å lese saksdokumentene før møtet finner sted.