Om medlemsmøter framover

I forbindelse med både programarbeid og nominasjonsprosess har vi lagt opp til et program med medlemsmøter som vil sikre medlemmene muligheten til å være med på å øve innflytelse over både program og kommunebudsjett. 

Det er lagt opp til tre medlemsmøter framover: 

1. På medlemsmøtet 25.oktober skal vi både vedta et program for kommende kommunestyreperiode, og diskutere Arbeiderpartiets migrasjonsutvalgs innstilling til partiorganisasjonen. 

2. På medlemsmøtet 8.november har vi nominasjonsmøte, der listen vi går til valg på neste år skal endelig vedtas. Her vil vi også få en første mulighet til å diskutere forslaget til kommunebudsjett.

3. Den 14.november blir det et felles gruppe- og medlemsmøte, der kommunebudsjettet blir det viktigste temaet. 

Vi håper alle stiller opp, og benytter seg av muligheten til å være med på å påvirke partiets politikk framover.