Velkommen til årsmøte 5.februar 2020

Vi ønsker velkommen til årsmøte på Folkets Hus 5.februar klokka 18.00

Horten Arbeiderparti avholder årsmøte onsdag 5.februar 2020 klokka 18, på Folkets Hus. I tillegg til ordinære årsmøtesaker innleder rådgiver i klima- og energikomiteen Marte Haabet Grindaker om "Klimapolitikk og sosialdemokratiet". 

Arve Høiberg leder av hovedutvalg for samferdsel i fylket, informerer om status i forhold til prosjekter som vei, og gang- og sykkelvei med særlig vekt på campus Bakkenteigen og Nykirke.

Du kan finne årsmøtepapirene ved å følge linken under.