Arbeid og næringsliv

Hortens hovedregel skal være faste, trygge stillinger

En lege står overfor en benk og gjør klar diverse helseutstyr. Foto: Øivind Haug

Hovedregelen skal være at våre kommunale ansatte skal ha faste, og trygge stillinger. Det gir økt forutsigbarhet, både for de ansatte og for de som er helt avhengige av deres innsats. 

Horten Arbeiderparti vil:

Arbeidsliv

 • En trygg og god arbeidsgiver for alle ansatte.

• Flest mulig skal få tilbud om hele og faste stillinger.

• Godt samarbeid med tillitsvalgte og styrking vernetjenesten.

• Jobbe for at flere skal ta fagbrev og arbeide for flere

 lærlingplasser.

• Kompetanseheving hos kommunalt ansatte.

• Ikke privatisere tjenester som i dag er offentlige.

• Tilrettelagt aktivitetstilbud for de som faller utenfor.

• Jobbe for et anstendig arbeidsliv.

• Søndagen skal være en annerledes dag.

Næringsliv

• Fortsatt være en aktiv og god samarbeidspartner for kommunens næringsliv.

• Strekke oss langt for å legge til rette for nye arbeidsplasser.

• Arbeide for flere statlige arbeidsplasser i kommunen.

• Arbeide for nye næringsarealer flere steder i kommunen.

• Være en pådriver for godsknutepunkt med jernbane på Kopstad.

Er du enig med Horten Arbeiderparti om Arbeid og næringsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker