Barn, unge og utdanning

Slik vil Horten Arbeiderparti sikre en god oppvekst

En gruppe ungdomsskole elever sitter samlet rundt læreren sin. Foto: Øivind Haug

De siste årene har vi satset mye på det frivillige barne- og ungdomsarbeidet. Vi har økt støtten og fjernet leien for bruk av kommunale anlegg og bygg til trening. Nå vil vi at dette skal gjelde alt frivillig barne- og ungdomsarbeid som drives i kommunale skoler og idrettsanlegg. Vi vil også fortsette innsatsen for å skape bedre barnehager og skoler, der alle barn får oppleve inkludering, mestring og livsglede. Vi skal også gjøre mer for klima, natur og miljø, slik at neste generasjon kan gå en lysere framtid i møte.

Horten Arbeiderparti vil:

Barnehager:

 • Godt faglig innhold og opprettholdelse av dagens bemanningsnorm.

• Nye barnehager som bygges skal være kommunale.

• Ha et tett samarbeid med våre private barnehager.

• Videreføring av ordningen med gratis barnehage for lavinntektsfamilier.

• Sunn og variert kost i barnehagene.

• Det skal bygges ny barnehage i Åsgårdstrand.

Skoler:

 • Ansatte på skolene skal vises stor tillit.

• Det skal være minst mulig byråkrati i skolen.

 • Ordningen med leksefri skole skal prøves ut i barneskolene.

• Legge til rette for kultur og fritidsaktiviteter i SFO-tiden.

• Videreføre gratis skolefritidsordning for lavinntektsfamilier.

• Nye vurderingsformer i ungdomsskolen skal vurderes.

• Arbeide for å få til et varmt måltid i uka for elever i barneskolen.

• Opplæringstilbudet og forutsigbarheten ved

voksenopplæringen skal sikres.

• Fagerheim og Nordskogen skoler skal bli i topp stand.

Er du enig med Horten Arbeiderparti om Barn, unge og utdanning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker