By- og tettstedsutvikling

Horten skal være en kommune for alle

To barn går jublende på en skogssti. Foto: Øivind Haug

Det skjer mye spennende i Horten. Ting er på gang i havna, langs sjøen og i sentrum. I Åsgårdstrand, på Skoppum, Kirkebakken og Nykirke. Utviklingen har startet. Det blir kyststi, friområder, arbeidsplasser, kultur, kunst, møteplasser, servering, handel og folkeliv. Det blir gode og attraktive boligområder i alle våre flotte tettsteder, både for de med god økonomi og for de som har mindre å rutte med. Horten skal videreutvikles som en sterk næringskommune og vi skal ha et tett samarbeid med universitetet. Horten skal være et regionalt senter for det grønne skiftet, kunnskap og næring. 

Horten Arbeiderparti vil:

Boligbygging

• Varierte boliger til alle grupper av befolkingen, både de med dårlig økonomi og høyinntektsgrupper.

• Bevare Hagebyen Horten, uten å bygge ned hagene.

• Ny bydel og flytende boliger i Indre Havn.

By- og tettstedsutvikling

 • Torget og Lystlunden skal videreutvikles som samlingssteder.

• Åsgårdstrand skal videreutvikles som kunstnerby og småbyidyllen skal bevares.

• Bevare og utvikle de gode bomiljøene og skolene i tettstedene våre.

• Utbygging rundt den nye jernbanestasjon på Skoppum.

Havneområdet

• Åpne byen mot fjorden, med et levende havneområde for alle.

• I havneområdet skal det være både friområder, attraksjoner, aktiviteter, kultur, servering, boliger og næring.

• Frigjøring av sjønært areal.

• Områder som venter på utvikling kan midlertid forskjønnes.

Er du enig med Horten Arbeiderparti om By- og tettstedsutvikling?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker