Helse og omsorg

Slik vil vi skape gode liv også for de som trenger det mest

En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

Vi har bygd 50 nye omsorgsleiligheter på det gamle sykehuset og sikret at vi fortsatt har egen legevakt. Dette har vært det største løftet i eldreomsorgen på mange år. Vi har gjort mye, men vi må gjøre mer. De som vil og kan bo hjemme skal få den hjelpen de trenger der, og flere bemannede omsorgsboliger gir økt trygghet til mange. Vi må også sikre at de som trenger sykehjemsplass får det. I tillegg må vi satse på forebygging og styrke det tette samarbeidet med frivilligheten. Vårt mål er tilpassede tjenester og botilbud til alle.

Horten Arbeiderparti vil:

Barnevern

• Familier skal få hjelp til å håndtere egne utfordringer selv.

• Et lett tilgjengelig barnevern med stor tillit hos familier.

• Lavterskel-tilbud og tidlig innsats.

Helse og omsorg

 • Jobbe for nok omsorgsleiligheter og sykehjemsplasser.

• Sikre fortsatt legevakt i Horten.

• Forsvarlig bemanning i eldreomsorgen.

• Styrke det forebyggende arbeidet innen psykisk helse og sikre alle en tilpasset boform.

• Dagtilbudene videreføres og/eller videreutvikles.

• Styrke samarbeidet med frivillige.

Seniorinnbyggere

• Eldre skal sees på som en ressurs, som skal få en aktiv og meningsfull alderdom.

• Fokus på forebyggende helsearbeid.

• Samarbeide tett med frivillige organisasjoner.

• Hjelpe eldre til å mestre et digitalt samfunn.

Er du enig med Horten Arbeiderparti om Helse og omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker