Kultur, frivillighet og idrett

Horten skal være et godt sted, hele livet

I forgrunnen ser vi en jente, i bakgrunnen står et fotballlag på banen. Foto: Øivind Haug

En kommune er ikke bare et sted for å jobbe eller å gå på skole. Det er et sted der man skal leve sine liv, med alt det det innebærer. Enten man engasjerer seg i fotball eller jazz er kulturpolitikk en del av manges liv. Det tar vi i Horten Arbeiderparti på alvor. 

Horten Arbeiderparti vil:

Kultur

• Tett samarbeid med alle kommunens lag og foreninger.

• Ikke ta betalt av frivillige som bruker skoler til barne- og ungdomsarbeid.

• Videreutvikle Munch-satsingen i Åsgårdstrand.

• Videreføre tilbudene i Kulturkvartalet, som kulturskolen og fritidstilbudet til utviklingshemmede.

• Videreføre dirigentordningen og støtten til de lokale musikkorpsene, samt være en forkjemper for Marinemusikken.

• Sikre et godt bibliotektilbud.

• Styrke Hortens identitet som marineby.

• Horten Kino skal ikke selges.

Idrett

 • Fjerne alle former for leie til frivillig barne- og ungdomsarbeid i kommunale idrettsanlegg og skoler.

• Bidra til best mulig vedlikehold og videreutvikling av idrettsanleggene.

• Legge til rette for uorganisert idrett.

• Bygge allaktivitetshus i Åsgårdstrand og samarbeide med

idretten om ny tribune og «idrettens hus» i Lystlunden.

Er du enig med Horten Arbeiderparti om Kultur, frivillighet og idrett?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker