Kultur, frivillighet og idrett

Horten skal være et godt sted, hele livet

I forgrunnen ser vi en jente, i bakgrunnen står et fotballlag på banen. Foto: Øivind Haug

En kommune er ikke bare et sted for å jobbe eller å gå på skole. Det er et sted der man skal leve sine liv, med alt det det innebærer. Enten man engasjerer seg i fotball eller jazz er kulturpolitikk en del av manges liv. Det tar vi i Horten Arbeiderparti på alvor. 

Horten Arbeiderparti vil: 

Kultur

• Tett samarbeid med alle kommunens lag og foreninger.

• Ikke ta betalt av frivillige som bruker skoler til barne- og ungdomsarbeid.

• Videreutvikle Munch-satsingen i Åsgårdstrand.

• Videreføre tilbudene i Kulturkvartalet, som kulturskolen og fritidstilbudet til utviklingshemmede.

• Videreføre dirigentordningen og støtten til de lokale musikkorpsene, samt være en forkjemper for Marinemusikken.

• Sikre et godt bibliotektilbud.

• Styrke Hortens identitet som marineby.

• Horten Kino skal ikke selges.

Idrett

 • Fjerne alle former for leie til frivillig barne- og ungdomsarbeid i kommunale idrettsanlegg og skoler.

• Bidra til best mulig vedlikehold og videreutvikling av idrettsanleggene.

• Legge til rette for uorganisert idrett.

• Bygge allaktivitetshus i Åsgårdstrand og samarbeide med

idretten om ny tribune og «idrettens hus» i Lystlunden.

Er du enig med Horten Arbeiderparti om Kultur, frivillighet og idrett?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!