Referat fra medlemsmøte 17.02.21

Tidspunkt

17. Feb 2021 kl. 00:00

Sted

Teams

Til stede

 • 15 medlemmer

Referent

Heidi Ørnlo, sekretær

Saker

 • Sak 1. Innkalling og dagsorden

  Godkjent.

 • Sak 2. Innledning ved leder Nils Henning Hontvedt

  Leder ønsket velkommen til medlemsmøte på teams hvor tema var det nye partiprogrammet som nå er ute til høring. Det ble i møtet enighet om at debatten etter innledningen fra programkomiteen, ikke skulle binde våre delegater til fylkesårsmøte.

 • Sak 3. Presentasjon av forslag til nytt Stortingsvalgprogram

  Anne Rygh Pedersen fra programkomiteen innledet om forslag til Stortingsvalgprogrammet 2021 – 2025. I sin presentasjon pekte hun på tre hovedutfordringer:
  • Alle utenfor arbeidslivet
  • Større oppgaver for velferdsstaten
  • Klima/miljø

  Hovedoppgaven og jobb nr 1 er å trygge arbeid til alle, sikre en sterkere velferdsstat uavhengig av hvor du bor og en rettferdig klimapolitikk.
  En distriktsmessig profil er en rød tråd gjennom hele programmet.

  Det har i programkomiteen vært dissens på tre områder:
  1. Atomvåpen – forholdet til Nato vs forbud nå.
  2. Iskanten - % andeler men forholdsvis marginale dissenser.
  3. Abortnemd – abortnemdene utredes fjerne vs fjernes nå.

  I debatten i etterkant av presentasjonen, var det klart signal fra medlemsmøte om støtte til forbud av atomvåpen og fjerne abortnemdene nå. Når det gjelder iskanten var diskusjonen mer sammensatt med støtte både til flertallets og mindretallets forslag i programkomiteen.

  Det er blitt reist spørsmål om forslag vedr forsvarsmusikken som var spilt inn i programportalen og som hadde fått bred støtte. Anne opplyste at dette ikke er kommet med men at Horten AP kan fremme dette på nytt som forslag til fylkesårsmøte.

  Konklusjon: Leder gis fullmakt av medlemsmøte til å utforme og fremme forslag til fylkesårsmøte, basert på tidligere innsendt forslag fra Truls Sanaker.