Referat fra medlemsmøte 11.03.21

Tidspunkt

11. Mar 2021 kl. 00:00

Sted

Teams

Til stede

 • 16 medlemmer

Referent

Heidi Ørnlo, sekretær

Saker

 • Sak 1. Innkalling og dagsorden

  Godkjent.

 • Sak 2. Innledning ved leder Nils Henning Hontvedt

  Leder ønsket velkommen til medlemsmøte på teams hvor tema var 10 år siden angrepet 22. juli og hvilke saker AUF ser på som viktige i valgkampen.

  Før møte startet minnet leder avdøde LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som brått gikk bort 9. mars.

 • Sak Sak 3. 10 års markering av 22. juli og viktige saker ved leder AUF Astrid Hoem

  Astrid Hoem nyvalgt leder for AUF innledet om erfaringen fra Utøya og tiden etter dette.
  Budskapet til Astrid Hoem var:
  • Likegyldigheten er i dag den største utfordringen mot ekstremisme.
  • Vi må ta oppgjøret og løfte politiske saker for å hindre ekstremisme.
  • Vi må våge å være ærlige og åpne i forhold til de historiske fakta om terror angrepet 22. juli. Dette var et angrep på Arbeiderpartiet og AUF.

  Andre del av innledningen til Astrid Hoem gjaldt viktige saker for AUF i forbindelse med Stortingsvalgkampen. Følgende ble fremhevet:
  • Korona krisen rammer ungdommen på flere områder både hva gjelder mulighet for høyere utdanning, usikkerhet i forhold til jobb og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet og dette sammen med psykiskhelse, blir viktig tema.
  • Behov for et krafttak for de unge og sikrer at dagens ungdomsgenerasjon like muligheter som deres foreldre generasjon har hatt.
  • Klimakrisa må også løftes høyt og vi må føre en politikk som sikrer en bærekraftig utvikling.

  Astrid fremhevet forslag til nytt partiprogram som er utarbeidet i nært samarbeid mellom AP, AUF og fagbevegelsen og at hun var svært stolt av resultatet som nå er ut på høring.

  I debatten i etterkant, ble det avklart at styret tar opp spørsmål om hvordan vi skal markere 22. juli og om dette skal sees i sammenheng bl.a. med 1. mai markering.