Referat fra medlemsmøte 25.03.21

Tidspunkt

25. Mar 2021 kl. 18:00

Sted

Teams

Saker

 • Sak 1. Innkalling og dagsorden

  Leder innledet om bakgrunn for valg av tema «Klimapolitikk" og viktigheten av dette også i forhold til valgkampen.

 • Sak 2. Innledning ved leder av hovedutv. Bjarne Johannessen

  Bjarne advarte mot å gå i Kodak-fella. Dvs vi må ikke ha en ensidig oljepolitikk, men se alvoret og behovet for en «industriell» omstilling. De store partiene må bli miljøpartier, for er vi ikke med på den nye utviklingen, vil vi alle kunne tape.

  Hvordan kan så kommunen som reguleringsmyndighet legge premisser for en bedre miljøpolitikk. Dette kan gjøres bl.a ved:
  • Krav ift karbon utslipp
  • Bevare hagebyen
  • Bevare markagrensa
  • I større grad ta føring i realisering av politikken og ikke vente
  for lenge og la administrasjonen legge alle premissene.

  Bjarne appellerte til deltakerne i medlemsmøte om å være med på å skape et aktivt klimapolitisk engasjement i lokalpartiet