Referat fra medlemsmøte 22.04.21

Tidspunkt

22. Apr 2021 kl. 18:00

Sted

Teams

Saker

 • Sak 1. Innkalling og dagsorden

  Leder innledet om bakgrunn for endring av tema til å gjelde erfaring og saker fra landsmøte og gratulerte Maria med gjenvalg til sentralstyret

 • Sak 2. Innledning ved Christina Bratli

  Christina delte erfaringer fra sitt første landsmøte og det spesielle ved å sitte hjemme alene på teams i dager. Men ved at alle delegatene fra Vestfold og Telemark var godt ivaretatt både i forarbeidene til landsmøte og under gjennomføringen, ble det en fin opplevelse. Både delegasjonsleder og fylkeskontoret gjorde en god jobb slik at dette fungerte bra.

  Forslaget som Horten AP hadde sendt inn og som ble gitt tilslutning i fylkesårsmøte vedr grunnrentebeskatning, ble ikke tatt med til realitetsbehandling i landsmøte.

 • Sak 3. Innledning om aktuelle saker fra landsmøte v/Maria-Karine Aasen-Svensrud

  Temaene Maria var invitert til å snakke om var:
  • Rusreformen
  • Abortsaken
  • Velferdspolitikken

  Politikken AP har vedtatt vedr Rusreformen er et kompromiss mellom ulike tilnærminger innad i partiet. Det har vært gode og omfattende prosesser og det som nå foreligger bygger på å «Forebygge, Hjelpe og Begrense». Det var særlig noen punkter som Mari trakk fram, som bl.a;
  • Avkriminalisering av de aller sykeste narkomane
  • Tilkalle nødhjelp uten fare for å bli straffeforfulgt
  • Fjerning av anmerkning på rulleblad etter en hvis tid

  Maria informerte også om arbeidet som nå er bedt igangsatt for gjennomgå det som ser ut til å være en klasseskille behandling av barn og unge fra politiet og rettsvesenets side.

  Vedtaket på landsmøte var entydig og klart. Abortnemdene skal bort. Dette er et viktig steg i norsk likestillingspolitikk.

  Velferdspolitikken er vesentlig i å bevare og videreutvikle den norske modellen. For å opprettholde veldferdsstaten er bygger på en rettferdig skattemodell og 3partsamarbeid