Referat fra medlemsmøtet 18.11.21

Tidspunkt

18. Nov 2021 kl. 18:00

Sted

Folkets Hus

Referent

Bjarne Johannessen

Saker

 • 1 Budsjettforhandlingene

  Christina Bratli ga en omfattende redegjørelse for forhandlingene. Takket være ekstra midler fra den nye regjeringen og forhandlingsdelegasjonens innsats, ser det ut til at alle uønskede nedtrekk kan reverseres, og at det settes av økte midler til saker innenfor de fleste komunalområdene.
  Spørsmål fra møtedeltakerne ble godt besvart av forhandlingsdelegasjonen (Christina Bratli, Truls Sanaker og Are Karlsen).
  Det ble uttrykt bekymring for kommunens gjeldssituasjon, og Jacob Børresen foreslo; Eventuelt overskudd fra 2021 benyttes i all hovedsak til å betale ned gjeld. Børresen trakk senere sitt forslag, da Are Karlsen foreslo; Disponering av eventuelt overskudd fra 2021 behandles i et eget medlemsmøte som fikk medlemsmøtets enstemmige tilslutning.
  Det ble også uttrykt bekymring for de ansattes arbeidsbyrde, og forhandlingsdelegasjonen formidlet at de ansattes fagorganisasjoner melder om høyt arbeidspress, men at det er god dialog mellom fagforeningene og ledelsen på de enkelte arbeidssteder. God dialog også mellom politikerne og organisasjonene.
  Det framlagte resultatet av budsjettforhandlingene ble enstemmig vedtatt.

 • 2 Den videre utviklingen på Karljohansvern

  Truls Sanaker ga en fin innledning om temaet. Det er en rekke temaer som er omtalt i Kulturplanen, hovedattraksjoner på KJV som Marinemuseet, Marinemusikken, fotomuseet, KNM Narvik og andre. Medlemsmøtet kom også med en rekke innspill; utfordringer knyttet til infrastruktur, hensyn til innbyggere kulturvirksomhet og næringsliv på KJV, et ønske om å skape/legge til rette for aktiviteter for de yngste/barnefamilier, samarbeid med universitetet og teknologimiljøet i byen, framtidig nytt hotell, arrangementer i Hortensskogen, mulige båtturer, felles booking/billett for alle attraksjonene, økt tilrettelegging for unge kulturaktører, satsing på Artilleriverkstedet og Torpedoverkstedet som konsertsaler/kulturarenaer.
  Medlemsmøtet sluttet seg enstemmig til at Horten Arbeiderparti kan og bør være en pådriver i arbeidet med å utvikle Karljohansvern.