Referat fra medlemsmøte 13.01.2022

Tidspunkt

13. Jan 2022 kl. 18:00

Sted

Teams

Saker

 • Sak 1/22 Boligsosial politikk

  Rolf Mikaelsen innledet om tema.

  Vedtak:
  Arbeidsdokumentet fra Rolf Mikaelsen oversendes kommunestyregruppa styret som samarbeider med å utvikle boligsosialpolitikk i kommunestyret og programarbeidet. Gruppa og styret skal se på mulighetene for å arbeide mot regjering og Arbeiderpartiet sentralt

 • Sak 2/22 Eventuell oppdeling av Vestfold-Telemark fylkeskommune

  Representant fra fylkespartiet innledet om tema og reiste følgende 4 spørsmål som ble diskutert i møtet:
  Hvordan forankret i kommuneparti?
  Hva tenker dere/deres kommuneparti om saken? Begrunnelse
  Hva har blitt bedre og/eller dårligere sånn dere opplever det?
  Er det noe dere har blitt positivt/negativt overrasket over?
  Hvis det ikke går som dere ønsker - hva da? Hvordan skal vi gå videre, særlig med tanke på partiet?

  Oppsummering:
  Horten Arbeiderparti har i behandlingen av spørsmålet lagt opp til bred medvirkning i partiet med informasjon og utveksling av synspunkter på dagens møte og endelig behandling i nytt medlemsmøte 3. februar.
  Konklusjonen fra kommunestyregruppa i høringssaken er å gå for splittelse.
  Innleggene i møtet viste at medlemmene i all hovedsak sluttet seg til kommunestyregruppas konklusjon.
  Det ble i møtet presisert at det er viktig å ha en god prosess i partiet og at dialogen mellom kommunepartiene er god.

  Vedtak:
  Endelig beslutning og innstilling til representantskaps møte i fylket, fattes i medlemsmøte 3. februar.