Referat fra medlemsmøte 03.02. 2022

Tidspunkt

3. Feb 2022 kl. 18:00

Sted

Kommunestyresalen

Referent

Nils-Henning Hontvedt

Saker

 • Sak 1: Møteformer og organisasjonsarbeid

  Helga Pedersen deltok på Teams fra Tana, og innledet til debatt om møteformer og organisasjonsarbeid i vårt tid. Utgangspunkt for hennes innledning var artikkelen "Hver gang vi møtes" i Klassekampen tidligere i vinter, og hun tok for seg utfordringer knyttet blant annet til rekruttering av medlemmer, deltakelse på medlemsmøter, kontakt med folk utenfor egne rekker, forholdt mellom kommunestyregruppa og partiorganisasjonen, og organisasjonsarbeid i en tid med mange konkurrerende tilbud.

  Debatten viste at temaene engasjerer våre medlemmer, og at det er motivasjon for å arbeide videre med de problemstillingene innlederen tok opp.

  Leder varslet i sin sluttkommentar at oppsummering av møtet ville bli satt opp som sak i styret, og at temaene som var tatt opp i møtet ville bli fulgt opp.

 • Sak 2: Eventuell splittelse av fylkeskommunen Vestfold Telemark.

  Leder redegjorde for partiets behandling av saken, og viste til at representantskapsmøtet i fylkespartiet 12. februar ville gjøre endelig vedtak før saken avgjøres i fylkestinget.
  Styret anbefalte i sin innstilling at den nye fylkeskommunen splittes tråd med innstillingen fra arbeidsgruppen nedsatt av representantskapet i fylkespartiet.

  Mot dette forslaget fremmet AUFs leder Oda Hovda Angelsen forslag om at Vestfold Telemark ikke splittes.

  Vedtak:
  1. Ved votering stemte 21 for at Vestfold Telemark splittes. 2 stemte for AUFs forslag om at Vestfold Telemark ikke splittes.
  2. Våre fire representanter i representantskapet i fylkespartiet følger opp medlemsmøtets vedtak