Referat fra medlemsmøte 24. mars 2022

Tidspunkt

24. Mar 2022 kl. 18:00

Sted

Folkets Hus

Til stede

 • 22 medlemmer

Referent

Nils-Henning Hontvedt

Saker

 • Sak 1. Innkalling og dagsorden

  Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent

 • Valg av nominasjonskomite:

  Styrets innstilling: Maria-Aasen Svensrud, leder, Arne Mjøs, nestleder, Ruth Berle, Kjell Arne Lie. Seniorgruppa, AUF og LO oppnevner en hver. Følgende oppnevnt: Reidar Andersen, Sara Aas Hansen og Jan Martin Mortensen.
  Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
  Bjarne Johannessen foreslo: Nominasjonsprosessen deles i to: De to første kandidatene nomineres før sommeren. Den øvrige listen vedtas før desember.
  Bjarne Johannessens forslag enstemmig vedtatt.

 • Valg av vararepresentant til representantskapet i Vestfold og Telemark Arbeiderparti:

  Styrets innstilling: Sara Aas Hansen velges som personlig vara for Are Karlsen.
  Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 • Den internasjonale situasjonen

  Jacob Børresen innledet om krigen i Ukraina og den klimapolitiske situasjonen.

  Foredraget legges ut på kommunepartiets hjemmeside.
  Are Karlsen orienterte om den flyktningpolitiske situasjonen i Horten.

  Maria Aasen-Svensrud orienterte om stortingsgruppas håndtering av situasjonen knyttet til krigen i Ukraina.
  Spørsmål og debatt.