Referat fra medlemsmøte 26. april 2022

Tidspunkt

26. Mai 2022 kl. 18:00

Sted

Storgata 37

Referent

Nils-Henning Hontvedt

Saker

 • 1. Orienteringssak

  Administrasjonen i Horten kommune under ledelse av Ragnar Sundklakk orienterte om situasjonen for Gamle Horten Gjestegård.

  Kulturarv har vendt tommelen ned for hotelldrift, og administrasjonen opplyste at hotelldrift etter dette vil være uaktuelt. Det politiske handlingsrommet er dermed innskrenket, og sak om boliger vil kunne bli fremmet på nytt. Men bare den videre saksgang vil avklare om dette alternativet vil bli godkjent av Kulturarv.

  Etter en spørsmålsrunde ble innlederne fra kommunens administrasjon takket av.

  Saken var annonsert som en orienteringssak, men på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse inviterte leder til en vurdering av hvordan Horten Arbeiderparti burde håndtere saken videre. Medlemsmøtet åpnet for en vurdering av dette.

  Det ble fattet slikt enstemmige vedtak:
  Medlemsmøtet gir kommunestyregruppa fullmakt til følgende: Behandle tidligere kjent søknad om omregulering av Gamlehorten Gjestegård. Hvis det fremmes søknad om nye formål som ikke tidligere er foreslått, behandles saken på nytt av medlemsmøtet.


 • 2. Politisk verksted

  Politisk verksted for utarbeidelse av partiprogrammet for neste kommunevalgperiode.

  Møtedeltakerne arbeidet i grupper..

  Et notat fra seniorgruppa ble også levert styret.

  Dokumentene blir en del av grunnlaget for styrets videre arbeid med kommunevalgprogrammet.