Kvinnekontakt

Anahita Jafari

Anahita Jafari

Jeg brenner for en rettferdig fordeling av godene. Ingen barn i Horten skal vokse opp i fattigdom.
Vi skal ha et varmt og inkluderende samfunn.